Kolvik & Krogsveen, Rådgivning, energiveiledning, energi, programmering

Om oss

Firmaet Kolvik & Krogsveen AS ble etablert i 2017, med Lillehammer som base. Vi har over 20 års erfaring fra bransjen og fra mange ulike anlegg og utfordringer innen sterkstrøm, svakstrøm, tele/data, styring, ventilasjon og varmeanlegg.

FRODE KOLVIK

Servicetekniker

Har lang erfaring som servicetekniker, produkt- og systemutvikler og med kvalitetssikring og risikovurdering. God kunnskap om varmesystemer, styringer, ventilasjon og optimalisering.

• Elkraft fagskoletekniker
• Byggautomasjon
• Sertifisert KNX-partner

frode@kolkrog.no | +47 958 05 050

LARS KROGSVEEN

Daglig leder og serviceingeniør

Har data, programmering og KNX som spesialfelt, samt solid kunnskap om varmesystem, styringer, ventilasjon og optimalisering.

• Elektroingeniør
• Byggautomasjon
• EKOM-godkjenning

lars@kolkrog.no | +47 997 10 597

Sertifiseringer

Webdesign: Vakker Design