Kolvik & Krogsveen, Rådgivning, energiveiledning, energi, programmering

Energi

Smart energibruk lønner seg

Energisparing og bevisst energibruk blir stadig viktigere, både for privatpersoner og bedrifter. I Kolvik & Krogsveen knytter vi vår allsidige kompetanse fra ulike felt sammen og analyserer helheten i energibruken til kundene våre, for å avdekke hvordan de kan spare energi.

Vi har solid kompetanse på fintuning av anlegg, samt å se hele anlegget under ett. Vi kan bistå med løsninger som behovsstyrt varme og ventilasjon, nattsenking, energigjenvinning, overvåkning, fjernstyring via pc og telefon etc. Kundene våre får også informasjon om hvilke tiltak som utløser støtte hos Enova.

Energisparing | Enøk | Smart energibruk | Strømsparing | Behovsstyring | Nattsenking | Energigjenvinning | Overvåkning | Fjernstyring | Enova-støtte

Kolvik & Krogsveen, Rådgivning, energiveiledning, energi, programmering
"God energiveiledning gir god energikontroll."

Kolvik & Krogsveen AS

Webdesign: Vakker Design