Kolvik & Krogsveen, Rådgivning, energiveiledning, energi, programmering

Referanser

"Vi har helt fra oppstarten av Kolvik & Krogsveen AS hatt et nært og godt samarbeid på automatisering og styresystemer som KNX, Loxone og DALI. K&K er vår foretrukne leverandør av denne typen tjenester, både på egne prosjekter og på byggene til våre faste rammeavtalekunder."

Ivar Bergum
Daglig leder Eltera Lillehammer AS

"Kolvik & Krogsveen AS fikk i oppdrag å oppdatere styringssystemet på hytta mi. Vi har hatt meget god dialog under hele prosessen, og de viser stor interesse for jobben. De følger opp og har god teknisk innsikt i hele det tekniske anlegget."

Frode
Hytteeier Hafjell

"Både Hol Invest AS og jeg som privatperson har benyttet firmaet Kolvik & Krogsveen AS spesielt til svakstrøm og datakabling, samt som problemløser når noe har skjært seg på datafronten og når nye programmer installeres. De har utført arbeidene punktlig og vist stor faglig innsikt med gode forslag. Etter ca. 30 år som elektroentreprenør bør jeg 
ha god bakgrunn for å vurdere dette."

Dagfinn Holsether
Daglig leder Hol Invest AS

"Kolvik & Krogsveen AS er et innovativt og fremtidsrettet firma med høy kompetanse og faglig dyktighet. Vi er veldig godt fornøyd med de oppgavene de utfører for oss. Kan trygt anbefale disse gutta."

Rune Jevnesveen
Lillehammer Byggservice AS

Webdesign: Vakker Design