Personvernerklæring

Som teknologibedrift er vi også opptatt av personvern. Teknologiske løsninger samler ofte opp mye personopplysninger, som gjør at tjenestene og teknologien kan gi deg en problemfri opplevelse. Det er imidlertid viktig at disse opplysningene kun brukes til de angitte formålene og oppbevares på en trygg måte. 

Hos Kolvik & Krogsveen AS velger vi løsninger som er minst mulig inngripende for personvernet når vi setter opp dine systemer. 

Har du spørsmål om personvern kan du kontakte oss på oppgitt kontaktinformasjon. 

Hvilke personopplysninger vi behandler og formålet med dette.
Vi har opplysninger om våre kunder. Dette er navn, adresse, e-post, telefonnummer og informasjon om oppdraget. Informasjon om oppdraget kan være påloggingsinfo fjernbetjening, tilgang på apper/nettsider, fysiske tilganger i huset eller annen info rundt oppdrag eller fysisk bygning.

Vi har lov til å behandle dine kundeopplysninger utfra oppdragsavtalen. Vi tar vare på dine opplysninger så lenge oppdraget varer og garantier og vedlikehold tilsier det. Vi sletter også etter henvendelser om dette fra kunden.

Kundeoppdragene medfører også fakturabehandling, som er regulert i bokføringsloven § 13. Lagringstid for faktura med tilhørende dokumentasjon, er også etter dette regelverket. Vi sletter denne informasjonen etter fem regnskapsår.

Sosiale medier
Vi benytter Facebook til markedsføring, kommunikasjon og salg. Her forholder vi oss til denne personvernerklæringen og markedsføringsloven. Formålet med dette er å oppdatere de som frivillig ønsker det om våre produkter, prosjekter og generell informasjon.

Vår nettside bruker informasjonskapsler for å samle analytisk informasjon om hvordan nettsiden brukes, dette gjøres for å kunne tilpasse nettsiden og tjenestene våre til brukerne.

Tredjeparter
Vi bruker ulike tredjeparter for å gjennomføre vår tjeneste og deler opplysninger med disse. Vi bruker tredjeparter til å drifte vår nettside, for å gjøre oppdateringer, tilby teknisk support og for innhenting og oppbevaring av personopplysninger.

Spesielt vil det være Google Analytics, Microsoft, Vakker Design/Blockwise, Loxone, Zennio, Secure Device Access, Jablotron, Evolo og andre som er Kolvik & Krogsveen AS sine tredjeparter.

Informasjonssikkerhet
Vår nettside er oppført med SSL kryptering og alle våre data overføres og lagres på en sikker måte. Vi har gode interne rutiner for informasjonssikkerhet og gjennomfører årlig en risikovurdering av egen informasjonssikkerhet.

Dine rettigheter
Rett til å trekke tilbake samtykke: Dersom behandlingen beror på et tidligere avgitt samtykke til behandling av personopplysninger kan du til enhver tid trekke dette tilbake ved å henvende deg til oss.

Be om innsyn
Som kunde/bruker har du rett til å vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg. Slike opplysninger kan enkelt innhentes fra oss ved forespørsel. For å sikre at personopplysningene utgis til riktig person kan vi be om at begjæring om innsyn skjer skriftlig, eller ved annen identifisering av deg som kunde.

Flytt dine data
Retten til dataportabilitet gjør at du som kunde ved en enkel forespørsel kan få utlevert dine personopplysninger for å få de overført til en annen part.

Få opplysninger endret eller slettet
Du kan alltid be oss om å rette opp i feilaktige opplysninger om deg, eller be oss om å slette personopplysninger. Så fremt andre lovkrav eller regler ikke forhindrer sletting vil vi imøtekomme forespørsel om dette.

Klageinstans i personvernsaker i Norge er Datatilsynet 
Vi i Kolvik & Krogsveen AS tar personvern høyst seriøst, men om du som bruker av våre tjenester likevel føler at vi ikke har ivaretatt personvernet ditt tilstrekkelig eller har opptrådt i strid med denne erklæringen, har du mulighet til å klage til Datatilsynet. 

Endringer i personvernerklæringen
Vår personvernerklæring kan blir oppdatert med jevne mellomrom. Det vil til enhver tid ligge en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen på vår nettside.

Kontakt oss
Dersom du har henvendelser eller ønsker å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss på:

Telefon – +47 99710597
E-post – lars@kolkrog.no     
Besøksadresse – Malmvegen 1, 2618 Lillehammer